Splošni pogoji sodelovanja v nagradni igri

1. Organizazor

Organizator nagradne igre je spletna trgovina HeyGirl.si, ki jo upravlja podjetje Spletne storitve in trgovina, Lina Kenda s.p. (v nadaljevanju organizator)

2. Privolitev

S sodelovanjem v nagradni igri sprejmete vse tukaj navedene splošne pogoje poslovanja. Za sodelovanje ni potrebno kupiti nobenih izdelkov organizatorja nagradne igre.

3. Čas trajanja

Nagradna igra se začne__________ in konča s ______________

4. Namen nagradne igre

Namen nagradne igre je promocija spletne trgovine HeyGirl.si

5. Kraj nagradne igre

Nagradna igra poteka na družabnih omrežjih Facebook in Instagram ter se izvaja samo na območju Republike Slovenije.

6. Potek nagradne igre

Sodelujoči sodelujejo tako, da:

- Na omrežju Facebook in/ali instagram všečka objavo o nagradni igri profilov HeyGirl.si,
- Deli objavo bodisi preko "zgodbe" na instagramu ali deli objavo na omrežju Facebook,
- označi enega svojega prijatelja.

Žrebanje nagrade se izvede med vsemi , ki bodo v tem časovnem okviru izpolnili nalogo. Vsak sodelujoči lahko sodeluje enkrat na omrežju Facebook in enkrat na omrežju Instagram. Ne glede tega kolikokrat bo kdo izpolnil svojo nalogo se bo njegovo sodelovanje štelo samo enkrat. Žrebanje se opravi __________ in sicer z naključnim izborom računalniškega programa. Rezultat žrebanje je dokončen. Rezultat žrebanje bo objavljen na: spletni strani HeyGirl.si, na Facebook in Instagram profilih spletne trgovine HeyGirl.si . 

7. Obveščanja nagrajenca

Nagrajenec bo o načinu prevzema nagrada obveščen preko sporočila na omrežjih Facebook ali Instagram. 

Nagrajenec izrecno dovoli objavo svojega imena in priimka oziroma imena svojega profila na družbenih omrežjih profilov HeyGirl.si in na spletni strani www.heygirl.si za kar ne bodo zahtevali nadomestila.

8. Nagrada in obdavčitev nagrade

Nagrada v nagradni igri je izdelek po izbiri iz spletne trgovine www.heygirl.si
V kolikor bo izbran izdelek presegal vrednost 42€ se igralci strinjajo, da bodo vrednost nagrade prijavili v napoved za odmero dohodnine in za nagrado plačali odmerjeni davek. Organizator ni odgovoren za davke, ki se lahko pojavijo ob prevzemu nagrade in jih bo plačal nagrajenec sam. Organizator bo plačal in obračunal akontacijo od dohodnine za prejeto nagrado v kolikor bo ta presegala 42€.

9. Privolitev

Organizator nagradne igre si pridržuje pravico, da podelitev nagrad organizira kot javni dogodek. Sodelujoči dovoljuje organizatorju nagradne igre objavo svojih osebnih podatkov na socialnih omrežjih profila Heygirl.si in na spletni strani www.heygirl.si

10. Odstop od nagradne igre

Sodelujoči lahko kadarkoli odstopijo od nagradne igre tako, da to sporočijo na elektronski naslov info@heygirl.si

11. Varovanje osebnih podatkov:

Sodelujoči v nagradni igri organizatorju kot upravljavcu zbirke osebnih podatkov dovoljuje, da do preklica privolitve zbira in obdeluje njegove osebne podatke za namene: Izvedbe nagradne igre skladno s temi splošnimi pogoji, Objave in obveščanja nagrajencev in podelitve nagrad. Upravljavec bo pridobljene podatke varoval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov ter v skladu s svojimi notranjimi akti, sprejetimi na podlagi zakona. Upravljavec pridobljenih podatkov v nobenem primeru ne bo posredoval ali razkril tretjim osebam. Sodelujoči ima pravico do vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov, ki se nanašajo nanj. V primeru, da želi sodelujoči kadarkoli biti izbrisan iz baze organizatorja, lahko to zahtevo kadarkoli sporoči na elektronski naslov info@heygirl.si

12. Objava splošnih pogojev

Splošni pogoji se sprejemajo dne 24.01.2024 in so objavljeni na: https://heygirl.si/pages/nagradna-igra